สินเชื่อธุรกิจเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน และ สิ่งแวดล้อม

สินเชื่อธุรกิจเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม (Green Lendign) เพื่อการติดตั้ง Solar Cell / Solar Rooftop และการติดตั้งเครื่อง ชาร์จ ไฟฟ้า EV Charher ลดต้นทุนให้ธุรกิจ ด้วยพลังงานสะอาด

สินเชื่อธุรกิจเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน และ สิ่งแวดล้อม

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

  • ให้วงเงินสูง ตามใบเสนอราคา(Quotation)
  • ระยะเวลากู้นานสุด 7 ปี
  • ในกรณีไม่ต้องใช้หลักประกัน ให้วงเงินสูงสุด 5 ล้านบาท
คุณสมบัติผู้กู้
  1. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล
  2. มีประสบการณ์ในการทำธุรกิจไม่ต่ำกว่า 3 ปี
  3. มีเอกสารใบเสนอราคาในการติดตั้ง Solar Cell / Solar Rooftop / EV Charger
  4. ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัทผู้ขาย
Recent posts

EV Charger

Promotion พิเศษสุด สำหรับคุณ
We recommend
Featured posts