SERVICES

บริการออกแบบและติดตั้งโซล่าเซลล์
สำหรับที่อยู่อาศัย

เรามีบริการให้คำปรึกษาโดยวิศวกรที่มีประสบการณ์ และเชี่ยวชาญระบบผลิตไฟฟ้าด้วยแสงอาทิตย์ เพื่อการลดค่าใช้จ่ายสำหรับค่าไฟฟ้าในบ้านพักที่อยู่อาศัยของท่าน ด้วยการออกแบบและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ เพื่อการผลิตไฟฟ้าให้กับบ้านพักที่อยู่อาศัย ที่มีความเหมาะสมกับพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้า และการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านพักที่อยู่อาศัย โดยให้เพียงพอต่อการผลิตไฟฟ้าให้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ภายในบ้านในเวลากลางวัน เพราะการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ เป็นการผลิตไฟฟ้าในเวลากลางวัน เพื่อการใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าในเวลากลางวันเท่านั้น

ซึ่งบ้านส่วนใหญ่ ที่มีผู้อยู่อาศัย 3 ถึง 4 คน เหมาะสำหรับระบบโซล่าเซลล์เพียง 3 หรือ 5 กิโลวัตต์ ซึ่งจะช่วยให้ประหยัดการใช้ไฟฟ้าได้ ประมาณ 2,000 บาท ถึง 3,000 บาท สำหรับการใช้ไฟฟ้าในเวลากลางวัน ส่วนบ้านขนาดใหญ่ ที่มีคนอยู่อาศัยจำนวนมาก อาจต้องมีการใช้ระบบโซล่าเซลล์ขนาด 10 ถึง 15 กิโลวัตต์ โดยเราพิจารณาการลงทุนที่เพียงพอกับความจำเป็นในการใช้ไฟฟ้าของบ้านพัก เราออกแบบและติดตั้งระบบโดยคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญ ด้วยการใช้อุปกรณ์ที่มีคุณภาพระดับสากล มีการใช้อย่างแพร่หลายในยุโรป และอเมริกา มีอายุการใช้งานยาวนาน เช่น เราจะแนะนำการใช้แผงโซล่าเซลล์ ระดับ Tier 1 แบบ N – Type ที่มีประสิทธิภาพการรับแสงที่สูง แต่มีอัตราการเสื่อมของแผงที่ต่ำมาก เพื่อให้อายุการใช้งานของแผงมีอายุ ถึง 30 ปี แต่ประสิทธิภาพของแผงยังสูงอยู่ เพื่อให้คุณไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับระบบโซล่าเซลล์ของคุณไปอีก นานถึง 30 ปี เราเลือกใช้อินเวอร์ตเตอร์ หรือ อุปกรณ์แปลงกระแสไฟฟ้า ที่ได้รับการรับรองและขึ้นทะเบียนจากการไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เราจะออกแบบ เลือกใช้อุปกรณ์ และติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ตามมาตรฐานวิศวกรรมไฟฟ้า โดยมีวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญระบบโซล่าเซลล์ ควบคุมการติดตั้งด้วยความใส่ใจในรายละเอียดต่างๆ อย่างใกล้ชิด เรามีการรับประกันการติดตั้ง 1 ปี รวมถึงมีการประกันอัคคีภัยให้กับลูกค้าอีก 1 ปี หรือตามที่ตกลงกับลูกค้า

รวมถึงเราจะประสานงานเพื่อการขออนุญาตติดตั้งให้ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อให้ลูกค้ามีความสบายใจ และมั่นใจในระบบความปลอดภัย และประสิทธิภาพของระบบโซล่าเซลล์ที่เราติดตั้งที่บ้านที่รักของท่าน และหากลูกค้าไม่ต้องการลงทุนการติดตั้งที่สูง เราพร้อมที่จะเป็นผู้ติดต่อสถาบันการเงิน เพื่อสิทธิการได้รับดอกเบี้ยในอัตราพิเศษ ตามโครงการสนับสนุนของรัฐบาล จ่ายเงินเพียงรายเดือน 4-5 ปี คุณจะไม่ต้องกังวลเรื่องค่าไฟฟ้าในเวลากลางวันอีกต่อไป

บริการการติดตั้งโซล่าเซลล์ สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม
และ บริการประสานงานกับสถาบันการเงิน เพื่อลดภาระการลงทุน

คำนวณกำลังไฟที่เหมาะสม

ทีมงานวิศวกรพร้อมให้คำแนะนำด้านการใช้พลังงานของสถานประกอบการ เพื่อการใช้พลังงานที่คุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุด มีการบริหารต้นทุนที่ยั่งยืน คุ้มค่า

ออกแบบระบบให้เข้ากับการใช้งาน

วิเคราะห์ ออกแบบระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดตั้งแต่ 100 กิโลวัตต์ สำหรับการใช้ไฟประมาณ 10,000 หน่วยในเวลากลางวันขึ้นไป โดยทีมวิศวกรที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญในระบบโซล่าเซลล์ จาก Load Profile การใช้พลังงาน

ติดตั้งระบบการทำงานแผงโซล่า

ติดตั้งด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัย ได้มาตรฐาน มีอายุการใช้งานยาวนาน แผงรับแสงอาทิตย์ ชนิด Tier 1 N-Type ที่มีอายุการใช้งานถึง 30 ปี ใช้อินเวอร์เตอร์ หรือ อุปกรณ์แปลงกระแสไฟฟ้าที่ได้มาตรฐาน ผ่านการรับรองมาตรฐานจากการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รวมถึงอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ เพื่อการใช้ระบบ On-grid ที่สามารถใช้พลังงานได้อย่างต่อเนื่อง และมีความปลอดภัยสูง

บริการบำรุงรักษาอุปกรณ์

เราพร้อมที่จะดูแลระบบ การทำความสะอาดแผง ตรวจสอบความปลอดภัยของอุปกรณ์ไฟฟ้า และซ่อมบำรุงเชิงป้องกันเป็นประจำทุกปี อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ท่านไม่ต้องกังวลกับการต้องหยุดการผลิต และสูญเสียประสิทธิภาพการผลิต ตลอดอายุสัญญา

ประสานงานด้านการเงิน

เป็นผู้ประสานงานกับสถาบันการเงิน เพื่อการสนับสนุนการเงินตามนโยบายของรัฐบาล โดยท่านไม่จำเป็นต้องลงทุนด้วยงบประมาณที่สูง เพียงใช้ค่าใช้จ่ายใกล้เคียงกับอัตราการจ่ายค่าไฟประจำเดือนของท่าน เพียง 6 – 7 ปี ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยแสงอาทิตย์นี้ จะเป็นของสถานประกอบการของท่าน โดยที่ท่านไม่ต้องจ่ายค่าไฟฟ้าในเวลากลางวันสำหรับสำนักงานและการผลิตในอัตราที่สูงอีกต่อไป เพื่อที่ท่านจะสามารถบริหารต้นทุนการผลิตในระยะยาวได้อย่างมีประสิทธิผล

ทีมให้คำปรึกษา

ทีมวิชาการพลังงานและสิ่งแวดล้อม ทำเรื่องขออนุญาตต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตามกฎหมาย การให้คำแนะนำเกี่ยวกับสิทธิต่างๆ ที่สถานประกอบการจะได้รับ เช่น สิทธิ BOI การขอใช้สิทธิคาร์บอนเครดิต และสิทธิต่างๆ ที่พึงได้รับตามกฎหมาย เพื่อให้ท่านสามารถแข่งขันทางธุรกิจได้อย่างยั่งยืน และสามารถภาคภูมิใจในการมีส่วนร่วมสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับสังคมของเรา
Click Here

Get in touch - let's start a project together!